Schuilen in Maastricht . . .
GBPlantsoen

Samen met de VVV-Maastricht hebben enkele deskundige en enthousiaste mensen het initiatief genomen om in de kazemat onder het Minister Goeman Borgesiusplantsoen een permanente expositie in te richten over schuilkelders in Maastricht. Deze kazemat ligt op de route van de rondleidingen die door de VVV in de kazematten worden gegeven en vormt tevens het eindpunt van de speurtochten door de kazematten.
In de expositie wordt aandacht gevraagd voor de schuilkelders waar in de Tweede Wereldoorlog duizenden Maastrichtenaren een veilig onderkomen konden vinden. Daarnaast spelen de schuilkelders die in de periode van de Koude Oorlog werden ingericht -en gelukkig nooit hoefden te worden gebruikt- een belangrijke rol in de tentoonstelling. Bij de inrichting van de expositie is er principieel voor gekozen de ruimte en de bestaande inrichting intact te later en slechts elementen toe te voegen. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat hiermee een uniek en waardevol element aan het culturele en toeristische spectrum van Maastricht wordt toegevoegd
.

De Werkgroep

In de werkgroep Schuilen in Maastricht... zijn de volgende mensen actief:

Mieke Beaumont
Lidwien van den Boorn
Bram Borsboom
Jean-Louis Bovy
Natascha Bovy-Nijhuis
Paul Jonas

Leo Lamberti
Jos Notermans
Paul Tieman
Jan van Tol
Maarten van Tol

In memoriam
GUSTAAF BEGAS, 1944 - 2016

Een bericht in de krant van maandag 10 oktober 2016 deed onze werkgroep “Schuilen in Maastricht...” ruw opschrikken. 
Galerist/fotograaf Gustaaf Begas overleden, zo luidde de kop.
 'Dat gaat toch niet over onze Gustaaf?' zo schreef een werkgroeplid vertwijfeld aan de anderen. Maar die konden het bericht alleen maar bevestigen. Het bericht dat een van de meest enthousiaste leden van de werkgroep er niet meer is. Gustaaf, met zijn warme hartelijkheid, zijn onstuitbare ideeënstroom, zijn unieke humor en vooral zijn enorme betrokkenheid bij het museum.
We zijn hem daarvoor dankbaar. Heel dankbaar.

GustaafBegas

Gustaaf Begas,
onze filmoperateur tijdens de filmavonden over de BB in juni 2016.

[Welkom] [Bezoek] [Werkgroep] [Ontwerp] [Schuilers] [Activiteiten] [Documentatie] [Foto Album] [Locatie] [Contact] [Links]