Artikelen Tweede Wereldoorlog

Museumstuk Turftoilet

In Dagblad De Limburger stond op 26 juni 2010 in de rubriek “Museumstukken” een artikel over een topstuk in het Schuilenmuseum: het Torfstreutrockenklosett. 
In dit artikel wordt ons museum uitvoerig beschreven en wordt specifiek ingegaan op de originele toiletvoorzieningen uit de schuilkelders die in het museum te zien zijn.

Het volledige artikel kunt u lezen door te klikken op de foto hiernaast van het “Turftoilet”.

Torfstreutrockenklosett

Mestreechter Erns en Kööl

In de jaren 1950-1951 verscheen in het Maastrichts dialect een artikelenreeks over schuilen in de kazematten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De auteur ‘De Bazeleer’ is ons helaas onbekend. De artikelen verschenen in de maanden juli, september en november van 1950 en januari en maart van 1951 in ‘Onze Spreekbuis, maandblad van en voor het personeel der N.V. Staalwerken “De Maas” Maastricht’.

De volledige artikelenreeks kunt u lezen door te klikken op de foto hiernaastuit een van de artikelen van Mestreechter Erns en Kööl.

Schuilkelderdienst.

Voormalig hoofd schuilkelderdienst Maastricht, Louis Dassen, schreef in het blad Om de Vesting nummer 3 van 1989 een artikel over zijn schuilkelderdienst.

Het artikel over de schuilkelderdienst kunt u lezen door te klikken op de afbeelding hiernaast van een legitimatiebewijs van de Schuilkelderdienst..

Turftoilet
ernskool6a
3a
[Welkom] [Bezoek] [Werkgroep] [Ontwerp] [Schuilers] [Activiteiten] [Documentatie] [W.O. II] [Koude Oorlog] [Foto Album] [Locatie] [Contact] [Links]