Diareeksen Koude Oorlog

Filmstrips als voorlichtingsmateriaal

De organisatie Bescherming Bevolking (BB) moest in de jaren 1950 en '60 vele duizenden vrijwilligers werven en opleiden. Daarnaast had de BB ook nog de taak de bevolking zoveel mogelijk voor te lichten over eventuele gevaren waaraan men bij oorlog en rampen zou kunnen worden blootgesteld. Het verschaffen van informatie over eenvoudige maatregelen die men kon treffen hoorde ook bij de taak van de BB-instructeur. Die had de beschikking over allerlei diafilms waarmee onderwerpen konden worden toegelicht. De diafilm had in die tijd dezelfde functie als een beamer of sheets uit onze tijd, met dien verstande dat de presentatie niet zelf werd gemaakt, maar kant en klaar als diafilm werd aangeleverd.
Noris diaprojector De beelden konden met een eenvoudige projector op een scherm worden geprojecteerd en de instructeur deed daar dan zijn verhaal bij. We vermoeden dat er ook instructies moeten zijn geweest of wellicht zelfs volledig uitgeschreven verhalen over hetgeen er bij de beelden aan de orde moest komen.
Een aantal diafilms is speciaal voor de BB gemaakt, maar in de beelden zien we dat er vaak Engels materiaal is gebruikt en een enkele maal ook Duits... Sommige filmstrips zijn niet specifiek voor de BB gemaakt, maar behandelen wel onderwerpen die van belang zijn voor de instructie. Door de BB werden ook veel filmstrips gebruikt die werden vervaardigd door de Engelse organisatie Civil Defence.
De werkgroep Schuilen in Maastricht... heeft in eerste instantie de Nederlandse filmstrips gedigitaliseerd. Waar nodig zijn de beelden bewerkt en zo hier en daar ook interessante details apart weergegeven.
De filmstrips geven ons een verstild inkijkje in de maatschappij van de jaren tussen 1950 en 1970, en de dingen waar men zich toen mee bezig hield (of waarvan de BB blijkbaar dacht dat men zich ermee bezig moest houden...)

Schuilgelegenheden 1

Schuilgelegenheden 1

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

De vrouw en de BB

De vrouw en de BB

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Operatie Paddestoel

Operatie Paddestoel

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Wij in de Bescherming Bevolking

Wij in de B.B.

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Watersnood

Watersnood

Naar de diareeks

Atoomgevaar en -bestrijding

Atoomgevaar en -bestrijding

Naar de diareeks

Schuilgelegenheden 2

Schuilgelegenheden 2

Naar de diareeks

BB Geneeskundige dienst

BB Geneeskundige dienst

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Brandgevaar en brandbestrijding

Brandgevaar en Brandbestrijding

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Wat er gebeurde

Wat er gebeurde

Naar de diareeks

Weldaden van het atoom

Weldaden van het atoom

Naar de diareeks

De burger en radio-actieve neerslag

Burger en radio-actieve neerslag

Naar de diareeks

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Bescherming van de bevolking in oorlogstijd

BB in oorlogstijd

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Maatregelen in tijden
van gevaar

Maatregelen in tijden van gevaar

Naar de diareeks

Naar de diareeks als film

Verenigd Europa II

Verenigd Europa II

Naar de diareeks

De syrette of ampulspuit

Syrette of ampulspuit

Naar de diareeks

Bommen

Bommen

Naar de diareeks

[Welkom] [Bezoek] [Werkgroep] [Ontwerp] [Schuilers] [Activiteiten] [Documentatie] [W.O. II] [Koude Oorlog] [Foto Album] [Locatie] [Contact] [Links]