2016

Bescherming Bevolking (BB) 30 jaar niet meer actief in ons land
11 juni 1986 - 11 juni 2016

De BB werd in 1952 opgericht om de bevolking van Nederland te beschermen tegen de gevolgen van luchtaanvallen door de vijand. En die vijand was tijdens de Koude Oorlog “de Rus”.  onbekendmetpastoor

Die bescherming zou moeten worden geboden door een organisatie die voor het grootste deel zou worden bemand (mannen en vrouwen) door vrijwilligers. Die zouden bij een luchtaanval zo snel mogelijk in actie komen om puin te ruimen, gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren, branden te blussen.
Tevens kwam er een landelijk waarschuwings-
systeem, waarvan de sirenes het meest luidruchtige teken waren
.

Om de bevolking warm te maken voor de BB werden propagandafilms gemaakt, die in zaaltjes en bioscopen werden vertoond. Deze films hadden als doel een afschrikkingstrategie. Je bereidde je voor op een oorlog met de bedoeling dat die er nooit kwam. De vijand moest het idee krijgen dat een aanval zou leiden tot een vergelding. En de civiele verdediging was daarvan een onderdeel. De vijand zag dan dat de bevolking op een aanval was voorbereid en ook de wil en de kans had die te overleven. Dat was de ene kant. De andere kant was, dat de bevolking niet het idee mocht krijgen dat er tegen een atoomaanval niets te beginnen viel. Kortom: de civiele verdediging hoefde niet te werken, als de vijand en de bevolking maar zouden denken dát deze zou werken.
 
Voorlichting over atoombom

De burger doorzag de tegenstrijdigheid van de redenering dat de BB iets zou kunnen betekenen wanneer een Derde Wereldoorlog zou uitbreken.
Immers, de afschrikkingstrategie zei: Omdat een Derde Wereldoorlog allesvernietigend is, komt deze er niet. De boodschap van de BB was: de Derde Wereldoorlog komt er misschien wel, maar is niet allesvernietigend.
 
Per 1 juli 1986 verdween de BB definitief uit ons land.
Men noemde dit de vervanging naar een andere opzet van de bescherming van de bevolking. Dit hield in dat de Brandweer en het Rode Kruis zouden worden uitgebreid en effectiever werden georganiseerd.

Op 10 en 11 juni 2016 bracht de werkgroep “Schuilen in Maastricht...” de bezoekers even terug in de tijd van de BB (Bescherming Bevolking).

BB Filmavond

Onder in de kazematten, die ook als schuilkelders dienden, proefde men weer even opnieuw de sfeer van de jaren 50-60 van de vorige eeuw, na WOII. Originele BB-flms werden hier gratis vertoond en de leden van de werkgroep ontvingen de bezoekers, gekleed in de originele B.B.-uniformen uit die tijd. Voeg daarbij de twee grote draaiende filmwielen met het geluid van de antieke, soms ratelende filmprojector uit die tijd. In dit historische decor keken de bezoekers naar deze oude opvoedende en waarschuwende voorlichtingsfilms. Films met opdrachten voor de bevolking van toen om zich te beschermen tegen het GROTE NUCLEAIRE GEVAAR! Nu zouden we deze als hilarisch bestempelen!

En zo ontstond er tijdens die avonden een compleet belevingsmoment, terug in de tijd.

De bezoekers stapten daarna weer naar boven, naar het snelle leven van deze hectische tijd. Misschien toch ook met de gedachte dat wat men beneden had gezien, op dit moment in onze roerige wereld wellicht in een of andere vorm weer een beetje actueel zou kunnen worden.

Beslist een moment om even bij stil te staan.

Voor een fotoreportage van deze filmavonden klik hier of op onderstaande foto:

Fotoreportage-llink

 

[Welkom] [Bezoek] [Werkgroep] [Ontwerp] [Schuilers] [Activiteiten] [2009] [2010] [2012] [2014] [2016] [2016] [2017] [Documentatie] [Foto Album] [Locatie] [Contact] [Links]